Reageer op: Aantal stemmen per gevolmachtigde?

#35062
dickko
Deelnemer

    er zijn 3 manieren om een volmacht stem te behandelen : 1 volmacht voor één  agendapunt (b.v bestuurder kiezen)  volmacht voor alle agendapunten . 3.  blanco volmacht voor alle zaken die aan de orde komen (ook als er zaken aan de orde komen waarin de agenda niet voorzag )    met dit laatste wordt zo met een volmacht gehandeld , dus als er bv een verkiezing plaatsvind voor kascontroleurs wordt er pas bekend gemaakt tijdens de vergadering bekend welke kandidaten naar voren geschoven worden . m.a.w.  de volmachten afgegeven aan een lid die  voor de volmachtgevers mag stemmen , stemt dan voor hen op namen die de volmachtgever niet (kon weten)      wordt er in het algemeen bij alle VvE met blanco volmachten gestemd , met ook nog eens geen max. aan het aantal volmachten (per lid)