Reageer op:

#13026
RonaldL
Deelnemer

  Interessante kwestie, ben ook benieuwd.
  In MR1992 vond ik:
  J. Vervreemding van een appartementsrecht
  Artikel 28 1. Een appartementsrecht kan worden vervreemd. Onder vervreemding valt ook toedeling, alsmede vestiging van de beperkte rechten van vruchtgebruik, van gebruik en/of bewoning en van erfpacht.
  2. Voor de terzake van het vervreemde appartementsrecht verschuldigde voorschotbijdragen en definitieve bijdragen die in het lopende of in het voorafgaande boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, zijn de vervreemder en de verkrijger hoofdelijk aansprakelijk.

  Dus de verkoper EN koper zijn hoofdelijk aansprakelijk.
  Dit gaat boven mijn juridische pet. Wie weet het?