Reageer op: Aankoop/verhuur parkeerplaatsen

#1305
Helene
Deelnemer

  Ja, verbazingwekkend, he?
  De tactiek (in het kort):
  Men plant een datum voor de ledenvergadering zonder overleg met de kascommissie. De beheerder geeft kort hiervoor aan dat de jaarrekening online staat en dat de kascommissie aan het werk kan. Ondanks het korte tijdsbestek heeft de kascommissie de controle tijdig kunnen afronden. De ruim 100 vragen die de kascommissie had wist het bestuur niet op tijd voor de vergadering te beantwoorden.
  Hierop heeft het bestuur een brief aan de leden verstuurd met de vraag om op voorhand decharge te verlenen omdat de kascommissie haar werk niet op tijd had kunnen afronden.
  Hiermee is de kascommissie niet akkoord gegaan en heeft de leden hierover geïnformeerd. De jaarrekening en decharge kon niet behandeld worden. De kascommissie heeft een presentatie gegeven van hun bevindingen:
  de administratie was op veel punten slordig te noemen en er waren onrechtmatige uitgaven gedaan. Beheerder heeft een volledige volmacht over alle bankrekeningen, zij vinden het een te hoog risico dat de beheerder onnodig toegang heeft tot rekeningen waar veel geld op staat enz……
  Bestuur was hier niet blij mee.
  Dus er moest voor deze agendapunten een tweede vergadering worden uitgeschreven.
  Dit is weer zonder overleg gedaan met de kascommissie, de vragen waren nog steeds niet allemaal beantwoord. In de uitnodiging naar de leden stond dat de kascommissie de stukken heeft gecontroleerd en er geen onvolkomenheden zijn geconstateerd.
  Kascommissie was er toen een beetje klaar mee en heeft de leden weer een verslag gestuurd, met daarin duidelijk de punten die nog open stonden, de overschrijding van de budgetten, de uitgaven die niet begroot waren, de bedragen in de MJOB sloten niet aan op de bedragen in de jaarrekening, betalingen zonder facturen enz….
  Het advies aan het bestuur om zich beter te verdiepen in de financiële zaken. Ook de beheerder heeft natuurlijk steken laten vallen.
  Daarop heeft het bestuur een brief aan de leden verstuurd dat zij zich hier echt niet in herkennen. Kortom, bestuur vindt dat de kascommissie zijn werk te goed doet en dat deze controle zijn doel voorbij schiet.
  “ Als alle voorstellen van de kascommissie worden doorgevoerd, dan maakt het onder de streep allemaal niets uit. Dit is overbodige werkverschaffing voor zaken die binnen de tolerantie vallen. Daar is het bestuur niet voor ingericht.
  En dat het altijd dezelfde leden zijn die voor onrust zorgen tijdens de vergadering”.
  Ja, en dan de vergadering. Ondanks al deze alarmerende berichtgeving is de opkomst minimaal en krijgt het bestuur gewoon decharge.
  Men doet een plas en alles blijft zoals het was……………..