Reageer op: Huur betalen voor gebruik zolder

#13069
Rob
Deelnemer

   Wat mij betreft heb ik wel enige bedenkingen over een aantal zaken.
   Citaat “… Graag horen wij van u of u de zolderruimte alsnog wilt kopen of huren van de VvE, of dat u de zolder niet gaat gebruiken. Hierbij zijn volgens ons de volgende mogelijkheden van toepassing: …”
   Mocht de zolder al gemeenschappelijk zijn en men die ruimte zou verkopen aan een eigenaar neem ik aan dat de akte van splitsing toch ook gewijzigd zal moeten worden.
   Daarnaast ben ik zeer nieuwsgierig hoe “… Zoals wij eerder hebben aangegeven is bewoning door een potentiële huurder pas mogelijk ná goedkeuring van de leden van de VvE.” staat omschreven in de splitsingsakte.
   Welke maatstaven worden er dan gebruikt t.a.v. het wel of niet goedkeuren van een huurder?

   Tenslotte vind ik het tarievensysteem zeer dubieus.
   “… 
De vergoeding voor de huur van de zolder bedraagt € 42,50, indien de zolder niet wordt gebruikt voor bewoning (bijv. slaapkamer). Bij ander gebruik zal een hoger tarief van toepassing zijn, door de VvE nader te bepalen.”