Reageer op: Hulp bij de ALV vergadering

#13075
Nederlandvve.nl
Sleutelbeheerder

   Op basis van MR2006 met wat wijzigingen..
   Artikel49 1. ledere eigenaar is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij een schriftelijk gevolmachtigde die al dan niet lid van de vereniging is de vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, wat dit laatste betreft met inachtneming van het bepaalde in artikel48 eerste lid. ledere eigenaar en gevolmachtigde is bevoegd zich te doen vergezellen van een adviseur die ter vergadering het woord mag voeren.
   Haha, ons bestuur heeft de optie om zich te machtigen wel laten staan.. Sneaky sneaky… 🙂   Maar het hoeft bij ons weer geen jurist of accountant te zijn.
   Artikel48 1. gaat over gezamenlijke eigenaars..