Reageer op: Huur betalen voor gebruik zolder

#13082
Rob
Deelnemer

   “… In ons reglement staat ook zoiets. Normaal is dat de VvE de bewoner wil kennen om te waarborgen dat deze zich zal houden aan het reglement en daar ook voor tekent.”
   Ben ik toch weer nieuwsgierig hoe dat dan in jullie reglement omschreven staat.
   Indien er geen aparte regels in het reglement zijn opgenomen t.a.v. verhuur is het normaal dat een eigenaar zijn appartement mag verhuren mits hij er voor zorg draagt dat de huurder het gebruik slechts verkrijgt na ondertekening van en afgifte aan het bestuur van een in tweevoud opgemaakte en gedagtekende verklaring dat hij de bepalingen van het reglement en het eventuele huishoudelijk regle­ment, alsmede eventuele regels als bedoeld in artikel 5:128 eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, voor zover die op een gebruiker betrekking hebben, zal naleven.
   Als die verklaring is ingeleverd heeft de eigenaar aan zijn verplichting voldaan.