Reageer op: Veel lekkages en waterschade door dak, alleen voorzitter Vve weigert toestemming

#35078
RonaldL
Deelnemer

   Besluiten worden genomen in de ALV. In dit geval 55 voor, 45 tegen, aangenomen dus.
   Het bestuur voert uit.
   In uw bestuur zijn blijkbaar maar 2 bestuursleden, hetgeen onjuist is. In MR1992 zijn een oneven aantal bestuursleden voorgeschreven.
   De voorzitter van het bestuur is gelijk aan de andere bestuursleden, heeft geen hoger stemrecht of zo.
   Het bestuur kan natuurlijk argumenten hebben (of later krijgen) om een besluit van de ALV (al dan niet achteraf) onjuist te bestempelen. Het bestuur kan dan de ALV daarop wijzen en het besluit alsnog met argumenten omkleed af raden. En een ander voorstel voorstellen. Kan de ALV opnieuw zich beraden en besluit nemen.
   Lijkt me op zich goede zaak om zo met elkaar om te gaan.
   In geval van spoedeisende zaken is het bestuur sowieso aan zet. Indien het bestuur door niet of onjuist handelen schade veroorzaakt of vergroot, kan de ALV weigeren decharge te verlenen en de bestuursleden aansprakelijk stellen. De bestuursleden zijn uiteraard vrijwillig lid geworden, maar dat is dan niet vrijblijvend.
   In uw geval lijkt mij:
   – het besluit is (naar ik aanneem) rechtsgeldig genomen
   – het bestuur dient het uit te voeren.
   – (weigerachtig) bestuur kan door de ALV te allen tijde ontslagen worden.
   – zo te zien is de gang naar de rechter nog een stap te ver.
   – het HHR (huishoudelijk reglement) mag geen zaken (proberen te) regelen die in tegenstrijd zijn met het MR1992 en Akte van Splitsing en de wet. De door u aangedragen “goedkeur” door 2 specifieke bestuursleden kan een “instructie aan het bestuur” zijn, maar daarvan is de reikwijdte beperkt en is mijns inziens zeker niet bedoeld om het bestuur de macht te geven een besluit van de ALV naast zich neer te leggen.
   – mocht het zo zijn dat de ALV het bestuur opzadelt met een besluit dat het bestuur (of een bestuurslid) niet voor zijn conto wil nemen, is aftreden uiteindelijk de juiste weg.