Reageer op: Veel lekkages en waterschade door dak, alleen voorzitter Vve weigert toestemming

#35079
Bob
Deelnemer

   Advies voor een structurele en alomvattende oplossing, zonder gang naar de rechter.
   Schrijf als bestuurder (ben jij net zo goed als de andere eigenaar in het bestuur, terwijl de stemmen staken) met inachtneming van de statuten een vergadering uit.
   Mocht je als “eenling bestuurslid” extra “rugdekking” wensen, laat dan tenminste één van de overige appartementseigenaars (méér mag ook, hoe meer stemmen hoe betere dekking) het bestuur schriftelijk verzoeken een vergadering uit te schrijven. Geef namens het bestuur gevolg aan dit verzoek.
   Agendapunten en volgorde:
   1. Besluit ontheffen van winkeleigenaar uit bestuursfunctie. Naar ik aanneem met de door jou verstrekte informatie gaat dit besluit er komen, afhankelijk van aanwezigheid ter vergadering of unaniem, of anders met 55 stemmen voor en 45 stemmen tegen.
   2. Besluit nemen onderhoud dak conform één der offertes (keuze voorkoken met andere 4 appartementseigenaars is goede optie).
   3. Besluit om dit onderhoud ten laste van de bestaande reserve groot onderhoud te brengen.
   Indien winkeleigenaar ter vergadering schittert door afwezigheid zeker stellen dat die wel aantoonbaar op de hoogte is, en wordt gebracht, van de genomen besluiten. Wacht de voorgeschreven termijn met tenuitvoerlegging van onderhoudsbesluiten en de gunning van het onderhoud af om zo zeker te stellen dat winkeleigenaar het besluit niet meer kan laten vernietigen door de rechter (niet ontvankelijk is).
   Hoor wel als er vragen zijn over hoe en waar dit alles is omschreven.
   N.B. Hou er rekening mee dat in AvS mogelijk wijzigingen staan op artikelen uit MR1992.