Reageer op:

#35100
DikOz
Deelnemer

    Gaat het om de jaarlijkse kascontrole of is dit een ‘tussendoortje’ dat een groepje eigenaren vindt dat moet gebeuren? In het eerste geval staat in de wet wie de “boekhouding” moet controleren. Hebben jullie een daarvoor aangestelde kascommissie? Zo niet dan moet je een accountantsverklaring zien te krijgen.
    art 48.2 BW 5: “Ontbreekt een raad van commissarissen en wordt omtrent de getrouwheid van de stukken aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1, dan benoemt de algemene vergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoekt de stukken bedoeld in de tweede zin van lid 1, en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.”