Reageer op: Transponeringstabel Burgerlijk Wetboek

#13195
DikOz
Deelnemer

    Zo’n schriftelijke stemming is volgens de regels alleen geldig als alle eigenaars voorstemmen, dus 100% van de eigenaars voor. MR 1992 lid 37.4: “Met een besluit van de vergadering staat gelijk een voorstel, waarmede alle eigenaars schriftelijk hun instemming hebben betuigd.”
    Een langs elektronisch weg voor leden te volgen ALV moet volgens de Covid spoedwet aan veel meer eisen voldoen dan even een stemformulier rondsturen:
    de ALV moet langs elektronisch weg ‘te volgen’ zijn bijvoorbeeld via een prikbord, minimaal 50% moet het prikbord volgen (MR eis), er moet op tijd een agenda beschikbaar zijn, het bestuur moet 2 zaken besluiten over de fysieke niet-toegankelijkheid van de ALV, eigenaars moeten vragen kunnen stellen (intikken als het een prikbord is), er moet elektronisch gestemd kunnen worden met identiteit vaststelling (bijvoorbeeld inloggen) etc. etc.
    Zie een eerdere discussie hier op het forum, maar ik kan die helaas niet zo snel vinden.