Reageer op: Bestuur wil/kan niet online vergaderen

#35108
ChristaB
Deelnemer

      Het klopt dat het in die zin geen spoed is. Maar dat doet wat mij betreft niet af aan het feit dat de leden een vergaderbesluit wensen, maar de daarvoor benodigde weg niet wordt bewandeld omdat een bestuurder niet digitaal wil/kan vergaderen.
      Overigens heb ik het voorstel op papier gezet en dit bij het meerendeel van de leden mondeling toegelicht en bij een aantal in de brievenbus gedaan. In dit voorstel staat de uitnodiging om vragen te stellen.
      De meerderheid van de leden zijn akkoord met het voorstel. Maar nu moet het nog wel bekrachtigd worden. Als 100% schriftelijk stemmen niet haalbaar is, dan blijft online vergaderen/stemmen toch als enige over? Dus hoe krijgen we nou de bekrachtiging voor elkaar als je bestuurder niet de juiste/formele weg wil/kan bewandelen?