Reageer op: Bestuur wil/kan niet online vergaderen

#13213
Bob
Deelnemer

  Dank je Bob. Die sites heb ik gelezen en zorgde vervolgens voor mijn zorg dat de nu gekozen weg van schriftelijk stemmen niet de juiste weg is.

  Daar je zelf al tot de juiste conclusie kwam zal ik daar verder niet op ingaan. Geen dank overigens.
  Over traject en resterende vraag/vragen het volgende.
  Je spreekt over 6 van de 30 leden die het bestuur een verzoek deden.
  Het aantal leden is niet relevant, het gaat om het totaal aantal stemmen die zij tezamen kunnen uitbrengen.
  In AvS en/of (vigerende) MR vind je de bij het verzoek horende “drempel”.
  Wordt die drempel niet gehaald dan kan het bestuur het verzoek naast zich neerleggen en hebben de verzoekers geen recht om zelf een vergadering te organiseren.
  Wordt die drempel wel gehaald, en weigert het bestuur, dan kunnen de verzoekers zelf een vergadering organiseren (zie mijn eerdere posts).
  Indien jouw bestuur niet moedwillig tegenwerkt zou ik dat bestuur vanwege haar “onvermogen” adviseren om, na overleg met de verzoekers, te weigeren, en om de verzoekers de verantwoordelijkheid en eer te laten om de vergadering volgens de regelen der kunst te organiseren. Immers, er is géén sprake van spoed en/of noodzaak, zodat het bestuur met reden kan weigeren (kosten en gebrek aan kennis/kunde om dit goed zelf en onder eigen verantwoordelijkheid waterdicht te regelen).
  De verzoekers mogen het dan zelf (zie links) en op kosten van de VvE organiseren, en de verantwoordelijkheid ligt bij de verzoekers zelf.
  Compromis en elke partij zijn zin, waarbij de “vervuiler” 😉 betaalt (lees de inspanning moet leveren en de verantwoordelijkheid neemt).