Reageer op: Transponeringstabel Burgerlijk Wetboek

#13216
Bob
Deelnemer

      Uit link 1:
      Uitgangspunt van een vergadering binnen de VvE is namelijk dat leden 1) de vergadering kunnen bijwonen; 2) het woord kunnen voeren; en 3) het stemrecht kunnen uitoefenen. Leden hebben dan de vrije keus aanwezig te zijn dan wel een volmacht aan een persoon van hun keuze te verlenen. Dit zijn essentiële procedurevoorschriften.
      Hoe ga je organiseren dat de “digibeten” kunnen deelnemen, en het woord voeren?