Reageer op: Lid betaalt niet: termijn opeisbaar + omslag over andere eigenaren?

#13235
BMS1980
Deelnemer

    Kennelijk is er toen niets opgevallen of hoefde er toen geen actie te worden genomen

    Het komt me voor dat het omslaan per 1 september 2020 niet gaat als er pas in 2021 wordt ontdekt dat er überhaupt iets niet zou kloppen. Het verhaal van het bestuur slaat nergens op, maar dat alle wel betalende leden met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2020 een schuld aan de VvE zouden hebben en allemaal ook in verzuim zouden zijn lijkt me het andere uiterste. 😉

    Hoe leg jij dan artikel 6.2 MR 1992 uit? Het is nu pas ontdekt door de kascontrolecommissie.Wij doen het voorstel om het tekort uiterlijk over een aantal maanden bij te laten betalen door de andere eigenaren. De schuld is er volgens mij nu eenmaal reglementair en bestaat dus een aantal maanden.