Reageer op: Lid betaalt niet: termijn opeisbaar + omslag over andere eigenaren?

#35116
Bob
Deelnemer

      Een vordering op de balans.
      Blijkt dat ook uit een tekort aan realisatie inkomsten leden op de exploitatierekening?
      Was er over het betreffende boekjaar sprake van een exploitatieoverschot of een exploitatietekort?