Reageer op: Lid betaalt niet: termijn opeisbaar + omslag over andere eigenaren?

#35119
Rob
Deelnemer

    MR1992 art. 6 lid 2 ; Indien een eigenaar het bedrag van zijn definitieve bijdrage niet binnen zes maanden na verloop van de termijn als bedoeld in artikel 4 vierde lid heeft voldaan, WORDT zijn schuld omgeslagen over de andere eigenaars in de onderlinge verhouding als is bepaald in artikel 2 derde lid, ongeacht de maatregelen die jegens de nalatige eigenaar kunnen worden genomen en onverminderd recht van verhaal van de andere eigenaars op eerstgenoemde.
    Volgens mij is er geen keuze.