Reageer op: Lid betaalt niet: termijn opeisbaar + omslag over andere eigenaren?

#35128
Bob
Deelnemer

    In die zaak is wel heel erg veel meer aan de hand. Dit punt is echter een heel klein puntje in het geheel, maar dat kan de rechter natuurlijk niet zeggen en overslaan/onbesproken laten.
    Op zich is de uitspraak natuurlijk zonder meer correct, maar in deze thread en VvE van 10 leden en een te innen bedrag van wel 120 euro wordt het een beetje met een kanon schieten op een mug.
    Natuurlijk kan TS eventueel zijn recht gaan halen, maar in dit geval blijf ik bij mijn pragmatische advies om de schuldenaar van deze ongetwijfeld inbare schuld hard aan te pakken en om geen tijd te verspillen met het onnuttig naleven van regels die zelden of nooit worden toegepast. 😉
    Ik kan TS niet uitleggen wat nut en noodzaak zijn van de door jou voorgestane aanpak, noch wat de kosten en inspanning bij rechtsgang zouden kunnen opleveren. Dat laat ik graag aan anderen.
    Voor TS: zie mijn eerdere advies. Pak de schuldenaar aan.