Reageer op: handelen van een VvE-lid

#13275
Nederlandvve.nl
Sleutelbeheerder

   @DikOz…….er was geen sprake van een spoedeisend karakter. De door de notaris gestelde vragen betreffende het Reservefonds ect. waren door mij(bestuur)  al beantwoord. Hier is sprake van een VvE-lid welke op eigen houtje de Notaris verzoekt gegevens te verstrekken, zonder dat het Bestuur hier van op de hoogte is. Onze VvE heeft zo klein als we zijn, afgebakende taken. We hebben leden, een TC, een Bestuur, inclusief voorzitter. Onze leden hebben toegang tot onze website. Daarin is alles betreffende onze VvE opgenomen. Mijn mening als Bestuur…..schoenmaker hou je bij je leest.
   @Carla…..ja de notaris heeft info verstrekt en hiermee buiten z’n boekje gegaan. Echter, het is niet aan een VvE-lid de notaris te benaderen, indien je als VvE-lid hierin geen taak hebt. Zie mijn voorgaande reactie.

   @RonaldL
   …..natuurlijk mag een ieder een notaris bellen. Dat is niet mijn vraag. Mijn vraag is het eigenmachtig handelen van een VvE, terwijl wij…..en zie hiervoor mijn voorgaande reacties.

   @Rob
   …eigenmachtige actie van een VvE-lid. Zeer zeker niet namens de VvE. Het Bestuur, waarin dit VvE-lid niet zit, neemt deze handelingen voor haar rekening. Wat zo slordig is in deze, is dat de notaris gegevens heeft verstrekt aan eigenlijk een privé-persoon. Maar ik als bestuurder had van ons VvE-lid, juist omdat wij zulke afgebakende taken hebben, anders verwacht en niet dit. We zullen in de VvE hierop echt de nadruk moeten leggen. Gelukkig kan dit in ons reglement en dat gaat dan ook gebeuren. Wij zijn, gelukkig, een zeer gezonde, weliswaar kleine VvE.