Reageer op:

#13290
RonaldL
Deelnemer

    Voor een toekomstig of huidig boekjaar wordt een voorschot bedrag dat maandelijks betaald moet worden, vastgesteld tijdens de ALV waar de begrotong wordt besproken en goedgekeurd.
    Achteraf wordt in de jaarrekening (ook besproken en goedgekeurd in een ALV) het definitieve bedrag over dat jaar vastgesteld. Dat kan dus inhouden een bijbetaling of een terugbetaling. Of het verschil wordt toegevoegd aan de reserve, dat kan ook.
    Zo bezien is dus de maandelijkse bijdrage alleen een voorschot waarop achteraf nog correctie kan plaatsvinden.
    Maar bovenal geldt de regel dat elke individuele eigenaar slechts gehouden is zijn aandeel in de totale bijdrage te voldoen. En die bijdrage is verplicht volgens de verdeelsleutel te bepalen. Het kan dus niet zo zijn dat de ene eigenaar meer dan zijn aandeel betaalt en de andere minder.
    En dan blijft de vraag nog of de besluiten rechtsgeldig genomen zijn. Uit uw omschrijving kan ik dat niet halen.