Reageer op: Eigen risico opstalverzekering bij vervangen sloten

#35138
Bob
Deelnemer

  Uit de reacties van de posters die tot de conclusie komen dat het eigen risico ten laste van de VvE hoort te komen maak ik op dat zij daarmee ook vinden dat, in het geval de opstalverzekering geheel niet zou dekken, alle kosten voor het vervangen van de cilinders volledig voor rekening van de VvE komen.
  1. Wat is het antwoord op de volgende vragen: Heeft de VvE überhaupt een/enig belang bij het vervangen van de cilinders? Zo ja, wat is het belang van de VvE dan?
  2. Op welke grond heeft de VvE de plicht om een niet verloren of niet kapotte cilinder te vervangen,laat staan voor de kosten op te draaien?
  3. Hoe gaat de persoon die zijn sleutel in de auto heeft laten slingeren de VvE bij weigering de cilinders te vervangen alsnog dwingen om dat op kosten van de VvE te (laten) doen?
  Ik ben heel benieuwd naar de antwoorden op de 3 vragen. 😉

  1: Interessante vraag. Direct is er natuurlijk géén belang voor de VVE. Maar indirect mogelijk wel: je wil natuurlijk geen inbrekers in je portiek en als deze sleutels voor een inbraak kunnen worden gebruikt in een appartement dan geeft dat eigenaren een onveilig gevoel. Je zou ook kunnen beargumenteren dat de VVE een rol heeft in het beveiligen van de woningen zelf, maar dan is de vraag in hoeverre die rol er is: de VVE controleert ook niet aan wie eigenaren hun sleutels uitlenen bijvoorbeeld. Dus m.i. houdt die rol voor de VVE op bij redelijk algemene zaken als een goed afgesloten voordeur van het portiek.
  2. Een kapotte cilinder moet de VVE gewoon vervangen. Een cilinder verliezen lijkt me lastig. De vraag die je volgens mij stelt: heeft de VVE een plicht om nav een verloren sleutel of een gestolen sleutel de cilinders te vervangen? Dat is denk ik ook de crux van het geheel, ongeacht of de verzekering het dekt. Van de dekking van de verzekering kun je denk ik niet afleiden dat het ook een verantwoordelijkheid van de VVE is.
  3. De cilinders zijn al vervangen. Het gaat nu om het vergoeden van de schade. In die zin heeft de VVE alle ruimte want die kan besluiten om het eigen risico niet uit te keren en dan komt die automatisch voor rekening van de eigenaar. In die zin hoeft de VVE dus niet ergens geld vandaan te gaan halen of de kosten van vervanging voor te schieten. De VVE heeft ook geen opdracht gegeven.

  Eigenlijk waren mijn vragen bedoeld voor die posters die menen dat de VvE het eigen risico zou moeten dragen. Maar jouw antwoorden zijn verhelderend.
  Ad 1. Wat mij betreft is jouw mening als in de laatste zin verwoord correct. Daarmee zou de VvE slechts de cilinder van de gemeenschappelijke voordeur moeten vervangen, en niet alle cilinders van een willekeurig appartement.
  Ad 2. Mijn vraag ging over niet kapotte (en niet verloren) cilinders. De VvE heeft mijns inziens geen reden voor vervanging.
  Ad 3. Een eigenaar (niet-bestuurder?) die zelfstandig opdracht verstrekt al zijn (gemeenschappelijke) cilinders te vervangen om daarna geld voor zijn (wan?)daad te claimen bij de VvE?! In casu inderdaad het bedrag van het eigen risico niet aan betreffende eigenaar uitkeren. Probleem opgelost. Merk op dat de cilinders die zijn vervangen nog steeds gemeenschappelijk bezit zijn gebleven (vraag maar aan betreffende eigenaar om de oude cilinders netjes in te leveren).