Reageer op:

#35160
Bob
Deelnemer

  In een eerdere discussie (waar het complete bestuur opstapte) gaf ik aan:
  De vergadering kan te allen tijde een bestuur(der) benoemen, schorsen of ontslaan. Hiervoor geldt (zonder uitzondering) dat de vergadering tot een (rechtsgeldig) besluit moet komen. Hoewel het theoretisch mogelijk is om (slechts unaniem) buiten een vergadering tot een besluit te komen zal een besluit tot benoeming, schorsing of ontslag van een bestuur(der) vrijwel altijd in een vergadering worden genomen.
  Voor een benoeming van een bestuur(der) is meer nodig dan alleen maar een besluit. Iemand moet zich (vrijwillig) beschikbaar stellen om te (kunnen) worden benoemd.
  De vergadering kan (onder Nederlands recht, is bijv. in Spaans recht anders) niemand tegen zijn of haar wil benoemen als bestuur(der).
  De vergadering kan evenmin een formeel door haar benoemde bestuur(der) tegen zijn of haar wil dwingen om, eenmaal benoemd, in functie te blijven tot een later moment dan het door betreffende bestuurder zelf gekozen moment van defungeren, niet tot een eerstvolgende vergadering, niet tot het moment van uitschrijving uit het handelsregister, noch tot er een nieuw bestuur(der) is benoemd. Eenmaal benoemde besturen/bestuurders kunnen en mogen (hoe ongelukkig dit ook uitpakt/is/voelt) zelf het moment bepalen waarop zij de welbekende pet aan de wilgen hangen/de handdoek in de ring te gooien.
  Zoals ik al eerder schreef is het met voorgaande niet zo dat de opstappende bestuurder zomaar alles uit de handen kan laten vallen. Het is echter zeker niet zo dat de opstappende bestuurder/bestuurster na het moment van de feitelijke/medegedeelde opstap nog een bestuursfunctie zou bekleden! De opgestapte is direct (weer) een “gewoon lid“, niet meer niet minder, maar heeft nog wel wat resterende verantwoordelijkheden (ga ik nu niet verder over uitweiden).
  Daarenboven is en blijft de opgestapte bestuurder volledig verantwoordelijk, alsook aansprakelijk, voor alles wat er onder zijn of haar verantwoordelijkheid in zijn of haar “regeringsperiode” is gebeurd/gedaan.