Reageer op: Waar dienen afspraken over betalingen vast gelegd te worden.

#35173
hdesnoo
Deelnemer

    Haha..ik heb soortgelijke ervaringen. Ik vroeg er ook over door. Senioren VvE  hier. Penningmeester kreeg er stress van en trad af. Voorzitter ging serieus aan de VvE jurist vragen of ik wegens overlast het huis kon worden uitgezet , want bewoners werden er onrustig van. Geen overleg mogelijk. Nu heb ik de begroting 2021 maar naar de rechtbank gestuurd met het verzoek die te vernietigen.
    Probleem hier is dat er geen professionals zijn en de  opvolgende besturen zijn nieuwe amateurs die echt boos worden als je op het splitsingsreglement wijst of erop wijst dat de ALV (niet het bestuur..!) het huishoudelijk reglement moet vaststellen.
    Ik woon hier bijna 4 jaar, maar heb voor 14 jaar anecdotes verzameld..beetje volhouden…