Reageer op: Waar dienen afspraken over betalingen vast gelegd te worden.

#13398
Rob
Deelnemer

  Wat staat er in de splitsingsakte vermeld t.a.v. vervreemding van een appartementsrecht?
  In MR1992 staat daar bijvoorbeeld;
  “… 7. Indien de vereniging terzake van de eigendomsovergang een financiële bijdrage verschuldigd is aan de administratief beheerder, komt deze ten laste van de vervreemder.”
  Met betrekking tot die € 75 mutatiekosten kan ik één en ander dus wel begrijpen.
  Ik zou echter niet weten wáár in de akte de mogelijkheid wordt geboden om een bedrag als garantstelling te vragen.
  Naar mijn mening is dat niet toegestaan, ook niet middels een besluit van de vergadering.