Reageer op: Boeken van het eigen risico

#35177
Bob
Deelnemer

    Is het niet verstandiger om het eigen risico af te boeken van de Voorzieningen groot onderhoud?

    Wat mij betreft zeker niet. De reserve GO is geoormerkt geld, het staat op een aparte (spaar)rekening, en een onttrekking eist een vergaderbesluit.

    Het beïnvloedt dan niet telkens de jaarlijkse kosten.
    Kan of moet ik Eigen risico ook ergens op de begroting zetten?

    Om de jaarlijkse kosten en (voorschot-/definitieve) bijdragen niet telkens te hoeven wijzigen kun je een wat ruimere post “onvoorzien” in de begroting opnemen, die post laten “ademen” (in omvang), en zo de bijdragen constant houden. Laat de vergadering dan jaarlijks besluiten om het resulterende (positieve) exploitatieresultaat niet aan de leden terug te geven, maar ten goede te laten komen aan de “algemene reserve”. Dan heb je ook wat vet op de botten op de rekening courant van de VvE.