Reageer op: Boeken van het eigen risico

#35179
Bob
Deelnemer

    Laat de vergadering dan jaarlijks besluiten om het resulterende (positieve) exploitatieresultaat niet aan de leden terug te geven, maar ten goede te laten komen aan de “algemene reserve”. Dan heb je ook wat vet op de botten op de rekening courant van de VvE.

    Voor de volledigheid nog aanvullend:
    Mocht toch in enig jaar een negatief exploitatieresultaat ontstaan dan kan de vergadering dat ten laste van de reeds ontstane algemene reserve brengen. Niets aanvullen of bijbetalen, iedereen blij! 😉
    Succes gewenst!