Reageer op: Gebruik van opgang trappengat

#35194
Bob
Deelnemer

  Vragen:
  Van welke datum is de splitsing?
  Is er een modelreglement van kracht verklaard?
  Heb je ook de bijbehorende splitsingstekening?
  Het gaat om de vraag of de trappenhuizen tot de gemeenschappelijke ruimten/zaken behoren. Wanneer het trappenhuis aan de linkerkant niet bij het exclusieve gebruiksrecht (omlijnde deel) van B behoort is het gemeenschappelijk en heeft B geen grond om iets te eisen.
  Niet gebruiken leidt niet zomaar tot een wijziging in de AvS, en daarmee niet tot wijziging van rechtmatige aanspraken op gebruik, noch leidt dit zomaar tot verjaring (verkrijgend dan wel bevrijdend).