Reageer op: Aanpassen van raampartijen

#1352
Nederlandvve.nl
Sleutelbeheerder

  Beste Marlon,
  Dank voor je uitgebreide reactie. Met je aanvullende info ontstaat er iets meer duidelijkheid. Althans voor mij en voor wat het waard is.
  Om te beginnen….er was een goede regeling met betrekking tot het wassen van de ramen waar eigenaars niet zelf bij konden komen. Prima.
  Totdat…..en hier ligt een cruciale punt ( m.i.) Er was sprake van slechte communicatie over planning en uitvoering én er waren klachten van andere aard.
  Toe is de glas bewassing stop gezet. Ik neem aan dat dit een besluit van de VvE is geweest.
  Kijk, dat de man uit zijn bakje stapte om op de regel van 1 mtr. breed zijn werkzaamheden voort te zetten is natuurlijk ongeoorloofd in verband met veiligheid enz ( de Arbowet ).
  Ik denk dat over al de door jou genoemde punten gecommuniceerd had kunnen worden.
  Zowel over de klachten, de planning én met de gecontracteerde glazenwasser over zijn handelen.
  Of dat inderdaad heeft plaats gevonden, weet ik niet.
  Zo ja, dan neem ik aan dat jullie niet het gewenste resultaat hebben kunnen bereiken.
  Zo nee, dan vind ik het een manco in de gehele casus.
  Uiteindelijk, hoe dan ook, zit de VvE nu met het probleem van hoe verder.
  Want inderdaad, zoals al geopperd, behoort het wassen van de ramen tot de verantwoordelijkheid van de gehele VvE. Iets wat nu achterwege blijft.
  De oplossing ligt dus meer, naar mijn idee, in een voortzetting van de eerdere situatie. Het is niet onmogelijk, voor een professioneel bedrijf om de ramen van de verdiepingen te reinigen. Dat is immers gebleken. Even zo de afspraken over een juiste kostenverdeling voor hen die dit aangaat.
  Maar goed, je hebt ook te maken met een idee vanuit de eigenaars nl. de ramen te vervangen door kiep/kantelramen. Zoals afgesproken zijn ze dat zelf gaan onderzoeken en kan er een voorstel verwacht worden welke aan de leden van de VvE kan worden voorgesteld.
  ( of deze wens werkelijk alles te maken heeft met al het voorgaande, kan ik niet inschatten )
  Wanneer die weg de voorkeur heeft van de leden dan heb je te maken met diverse punten uit het M.R. 1992., waar je even heel goed naar moet kijken. Want het zijn kosten die niets met het onderhoud te maken hebben. Maar dat wist je al.
  Art. 14 om te beginnen. Dan art. 38: lid 7 ( m.n. eerst zorgen dat de benodigde gelden in kas zijn, o.v.v. de overeengekomen bestemming. )
  En ja, mocht dit worden aangenomen dan behoren de nieuwe ramen eveneens tot de schil en dus ter verantwoording van de VvE. ( wat ga je doen wanneer iemand ook die ramen niet gaat wassen? ) ( plaagstootje ) 😉
  Mocht het worden verworpen, dan zou ik toch nog eens even verder gaan kijken of er bedrijven zijn die de bovenste ramen wil en kan wassen op een verantwoorde wijze.
  ( zelf zou ik hier prio aan geven )
  Het is misschien een beetje de bekende koe in de k… kijken, maar achteraf bezien was het wellicht beter geweest dat de VvE in zijn totaliteit ( begin van oprichting ) had besloten haar verantwoordelijk te nemen en zorg had gedragen voor het een deugdelijk bedrijf die naar behoren zijn taak uit moet voeren.
  Ik hoop dat je er wat verder mee komt en de VvE de juiste afweging kan gaan maken.
  Met vriendelijke groet,
  Carla.