Reageer op: Deurintercom voor eigenaar of voor VVE

#1430
Carla
Deelnemer

  Sorry, William. Het is heel goed mogelijk dat ik er te ver over door dacht/denk. Maar je vergelijk met een voordeur gaat in mijn optiek een beetje mank.
  Dank Rob voor je reactie. hetgeen je aanhaalt betreffende de onwenselijkheid van zelf knutselen aan het intercomsysteem en/of het toestel, welke in de woning is geplaatst, onderschrijf ik.
  Echter om de vrijheid van handelen ( van de eigenaar ) te verbinden aan het al of niet in rekening brengen ( aan diezelfde eigenaar ) van gemaakte kosten, zie ik niet.
  Ik begon al te zeggen dat ik niet de illusie heb de juiste interpretatie in huis te hebben. Toch is het een onderwerp wat de moeite van het nader beschouwen waard is.En ja…..in antwoord op je vraag: een ander toestel zou kunnen zijn een warmwaterboiler ( in huis )die in verbinding staat met de zonnecollectoren ( leveren van warm water ) op het dak. ( onderhoud en vervanging VvE )
  Maar eigenlijk ligt de kern van het denken en de confrontatie ( wie gaat dat betalen ) meer in de interpretatie van wat is een ‘installatie’ en wat versta je onder ‘ uitsluitend ten dienste van één privégedeelte.’
  In die zin wellicht wel aardig om het volgende mee te nemen in het denkproces, zonder daarmee, op welke wijze dan ook aan ‘waarheidsvinding ‘ te willen doen.;-)
  Het gaat overigens over leidingen in de vloer maar heeft naar mijn idee wel raakvlakken:
  http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2011:10602
  Interessant te zien wat de reactie op deze uitspraak is door mr. Richard P.M. de Laat:
  http://www.vverecht.nl/2014/12/afvoerleiding-appartement-gemeenschappelijke-zaak/
  Ook mr. Visser heeft eerder zijn licht laten schijnen over een dergelijke kwestie en heeft de eigenaar die ook meende recht te hebben op betaling uit de VvE-pot, in het ongelijk gesteld.
  Ook deze vond ik nog.( ter illustratie van mijn denken ):

  VvE beheerder


  Tsja, wie het weet mag het zeggen.;-) Blijft een boeiende materie.
  Overigens vertrek ik zelf vanuit Modelreglement 1992. ( dit ter verheldering voor de niet reagerende meelezer(s).
  Met vriendelijke groet en vooral veel leesplezier.;-)
  Carla.