Reageer op: Deurintercom voor eigenaar of voor VVE

#1472
Bob
Deelnemer

  @Rob
  Quote Toch nog even terug naar de discussie “wat is een installatie” Unquote
  Ten eerste merk ik op dat het een illusie is te veronderstellen dat je er (als eerste !?) in gaat slagen om (juridisch gezien) “absoluut waterdicht” te definiëren wat nu exact een “installatie” is en wat niet. Dat is namelijk nog niemand gelukt sinds 1973 (gemakshalve beperk ik me even tot de bekende modelreglementen). Het bewijs voor deze (mijn) stelling heb je wat mij betreft zelf geleverd met de discussie en argumenten, inclusief de (feitelijk of vermeend) tegenstrijdige jurisprudentie, in de thread hierboven. Dat heilloze pad moet je maar niet verder gaan.
  Quote In MR1992 in principe ook, maar daar is verwarring ontstaan door de bekende toevoeging “alles voor zover die installaties niet uitsluitend ten dienste van één privé gedeelte strekken” Unquote
  Ten tweede merk ik op dat de (door jou veronderstelde) verwarring niet is te danken aan het MR 1992. Ook al in de MR’n 1973 en 1983 kun je, in de respectieve artikelen 1E, lezen dat zaken slechts gemeenschappelijk kunnen zijn wanneer zij door “alle eigenaars of een bepaalde groep van eigenaars” worden gebruikt. Je hebt dus jouw citaat uit MMR 1992 helemaal niet nodig om de bekende verwarring te zaaien. Het gebruik van het citaat uit het MMR 1992 snijdt dan ook geen hout.
  Quote Inderdaad, je zou art. 10 kunnen gebruiken wanneer er twijfel bestaat of een gedeelte van het gebouw of een zaak al dan niet tot de gemeenschappelijke gedeelten en/of de gemeenschappelijke zaken behoort. Unquote
  Neen, het gaat niet om “kunnen”. Het is verstandig om bij (mogelijke) twijfel vooruit te denken (om met Carla te spreken) en de leden (de vergadering) te betrekken in de discussie over wat wel of niet tot de gemeenschappelijke zaken behoort. Waar de MR’n de mogelijkheid bieden moet je ze ook gebruiken. Geen nietige besluiten nemen, maar consensus bereiken over (mogelijke) misverstanden en strijdpunten. “Regeren is en blijft vooruitzien”. Achteraf zaken die mis zijn gegaan rechttrekken is altijd mijn tweede keus.
  Tot slot geef ik het volgende in overweging.
  We leven (godzijdank) in een democratisch land. Iedereen mag stemmen zoals hij of zij wil. Het is echter naar mijn stellige overtuiging wel zo dat men voordat men stemt eerst goed moet nadenken.
  Zaken die niet (meer) gemeenschappelijk zijn worden niet (meer) beheerd door de VvE (lees de vergadering). Je kunt dus volkomen rechtgeldig beslissen dat enige zaak niet (langer) gemeenschappelijk is, maar jezelf daarmee zeldzaam deskundig in je eigen voet schieten.
  Verder wijs ik nog op het feit dat er een algemeen (generiek) verbod bestaat om zonder toestemming van de vergadering wijzigingen aan te brengen in gemeenschappelijke zaken. Realiseer je wat je doet als je (te vuur en te zwaard) wilt bewerkstelligen dat welke zaak dan ook niet (langer) gemeenschappelijk is. Mijn advies: Bezint eer ge begint!