Reageer op: Mag een bestuur van een VvE ingekomen stukken weigeren dan wel NIET agenderen

#1510
Bornholm
Deelnemer

  Beste William en Bob, Hartelijk dank voor jullie beiden input. Ik vermoed dat ik niet duidelijk ben geweest. Laat ik proberen mijn vraag te verduidelijken. Ik heb begrepen dat voor een VVE vergadering de agenda altijd de volgende onderwerpen dient te hebben:
  1. Tekenen presentielijst;
  2. vaststellen aanwezige stemmen;
  3. vaststellen agenda.
  4. Ingekomen stukken
  5. Goedkeuren jaarstukken vorig boekjaar en goedkeuren begroting lopend en / of aankomend boekjaar (indien in een eerdere vergadering de jaarstukken zijn goedgekeurd, kunt u dit agendapunt achterwege laten)
  6.(her)Verkiezing bestuur en (kas)commissie(s)
  7.Rondvraag
  Het bestuur van onze VvE weigert voor de komende extra ALV (het quorum is niet de oorzaak van het organiseren van deze extra ALV) om een aantal heikele stukken onzerzijds te behandelen. Daarom wordt door het bestuur zelfs het agendapunt “INGEKOMEN STUKKEN” niet geagendeerd.
  Naar ons gevoel druist dit in met het verenigingsrecht en de pure democratische principes. Overigens is op onze akte MR 1992 van toepassing.
  Met vriendelijke groeten,