Reageer op: Mag een bestuur van een VvE ingekomen stukken weigeren dan wel NIET agenderen

#1512
Bob
Deelnemer

  Hi Bornholm,
  Een vaste agenda met dwingend voorgeschreven punten en in een dwingende volgorde bestaat niet. Natuurlijk zijn er punten die niet mogen en/of kunnen missen. Hangt mede van doel van de vergadering af.
  Waar jij bijv. als 1 opneemt “tekenen presentielijst” verwijs ik even naar MR1992 art. 33 lid 9. Tekenen vóór aanvang vergadering (en staat dus niet op de agenda die vaak begint met “Opening vergadering”).
  Verder zou je kunnen verwachten een punt betreffende het goedkeuren van de notulen van de (meestal) vorige vergadering (MR1992 art. 40 lid 1). Hebben jullie besluiten- en actiepuntenlijsten dan zouden die ook op de agenda moeten/kunnen staan. Enzovoorts…….
  Je stuurt ingekomen stukken om ze te laten behandelen en om ze tot besluitvorming te laten leiden. Zelf vind ik het niet meer dan normaal dat het bestuur een agendapunt “Ingekomen stukken” opneemt, maar ik zou de strijd daarover niet eens aangaan.
  Wanneer je de moeite neemt om een stuk te schrijven om zo een zaak besproken te krijgen zou ik staan op een separaat agendapunt. Noem je agendapunten en lever het bestuur en de leden jouw schriftelijke stuk als toelichting aan, voordat de agenda uitkomt. Weigert het bestuur (hebben jullie ook van die zelfbenoemde koningen en koninginnen die denken dat ze als bestuur de dienst in de VvE uitmaken?) de punten te agenderen dan licht je zelf alle leden in over jouw agendapunten en ingekomen stukken. Het bestuur moet zich realiseren dat de (verzamelde) leden de dienst uitmaken, en niet zij als UITVOEREND orgaan van de VvE. Het bestuur dient te dienen!
  MVG,
  Bob.