Reageer op: Mag een bestuur van een VvE ingekomen stukken weigeren dan wel NIET agenderen

#1513
Roel
Sleutelbeheerder

  Beste Bornholm,
  Ik lees je ‘probleem’, welke opgesloten ligt in je vraagstelling.
  Ondanks je nadere toelichting is mij toch niet geheel duidelijk waarom de extra vergadering wél is gepland.
  Het moge duidelijk zijn dat een bestuur een ingekomen stuk van één of meerdere leden, die tevens hebben aangegeven dit ter behandeling te willen stellen op een VvE vergadering, niet geweigerd kan/mag worden.
  Ik vraag mij nu even af waarom de VvE heeft besloten tot een extra vergadering, zoals je zegt niet om reden van het quorum. Wat is die reden dan wel? Is er b.v. in de laatste Algemene Vergadering van Eigenaars b.v. gebleken dat voor een toen geagendeerd onderwerp een extra vergadering nodig werd geacht? Is er, in dat geval, afgesproken dat in die extra vergadering uitsluitend het bedoelde onderwerp ter sprake gebracht zal worden?
  Ik vraag je dit omdat de grond voor de door jou genoemde weigering door het bestuur, wellicht niets te maken heeft met ‘ structureel weigeren ‘maar met de gemaakte afspraken.
  Je uiteindelijke vraag zou een iets gecompliceerdere achtergrond kunnen hebben dan nu hier bekend.
  Mocht je toch ervaren dat er geweigerd wordt op onjuiste gronden, dan is het advies van Bob iets om na te streven. Neem je eigen afslag in de route om onder de aandacht te brengen, datgene waarvan je meent dat aandacht verdient. In het algemeen belang.
  Mocht het aangedragen onderwerp leiden tot een stemming dán is agenderen ervan, uiteraard, wel verplicht.
  Met vriendelijke groet,
  Carla.

  Ik weet niet alles, maar daar weet ik dan wel alles van...