Reageer op: uittredend lid

#1521
Colin
Deelnemer

    Ik denk dat deze vraag niet thuishoort op dit forum. Er is namelijk geen sprake van een gewone VvE, maar waarschijnlijk van een eigenaarsvereniging op een recreatiepark. Het lidmaatschap daarvan is niet verplicht, zoals bij een gewone VvE.
    Toch zijn ook niet-leden verplicht een bijdrage te voldoen aan de parkvereniging, omdat zij ook profijt genieten van het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke parkvoorzieningen. Als de overgang van de oude naar de nieuwe beheerder geen wezenlijke gevolgen heeft voor de hoogte van de bijdrage, heeft een niet-lid mijns inziens geen grond om zich niet te committeren aan de nieuwe situatie.