Reageer op: Hiërarchie Regelgeving

#1732
Carla
Deelnemer

    Beste vragensteller,
    Ik vind het wel vreemd. Je zegt dat de woningcorporatie wél is meegegaan met het besluit van de ALV. Daarmee heeft hij zich gedragen als eigenaar van een deel van de appartementen, waarvoor m.i. het Modelreglement en de Splitsingsakte geldend is.
    De woningcorporatie heeft zich daar aan te houden en is naar mijn mening niet gerechtigd om afwijkende bepalingen voor te schrijven.
    Nu weet ik niet welk Modelreglement van kracht is bij jullie. Maar neem even die van 1992…….daar staat in art 24, lid 1, dat de eigenaar moet zorgen  dat de ander ( huurder ) het gebruik slechts verkrijgt na ondertekening van en afgifte aan het bestuur van een in tweevoud opgemaakte en gedagtekende verklaring dat hij de bepalingen van het reglement en het huishoudelijk reglement , zal naleven.
    Voor mij staat vast dat hetgeen is opgenomen in het huishoudelijk reglement, geldend is voor iedere eigenaar/huurder/gebruiker.