Reageer op: uittredend lid

#1746
fientroost
Deelnemer

    Allen die hebben gereageerd, dank!  Een situatie is soms niet eenvoudig in een paar zinnen te vangen.  Aan de link naar vverecht heb ik veel, daar kan ik zoeken naar situaties die aansluiten op die van ons.
    Volgens de vve is de zaak redelijk simpel: iedereen die een huisje in eigendom heeft op het park betaalt mee aan de kosten die gemaakt worden voor beheer en instandhouding.  Het nu uitgetreden lid heeft zich hier altijd tegen verzet.  Reden: in zijn ogen te weinig (financieel) onderscheid tussen verhurende en niet verhurende eigenaren.  Volgens het bestuur én de overige leden van de VvE is dit onderscheid wel duidelijk en acceptabel.  Nu loopt het contract met de huidige beheerder af, we willen óf een andere beheerder óf het contract met de bestaande beheerder vernieuwen.  Alles tegen zeer redelijke en schappelijke condities, transparant en niemand wordt er rijk van.  Het uitgetreden lid maakt nu jaarlijks een bedrag over naar de VvE dat niet kostendekkend is maar volgens hem wel voldoende.  Heel veel gesprekken hebben geen van de partijen van elkaars standpunt kunnen overtuigen, vandaar de zoektocht naar (zo veel mogelijk) jurisprudentie zodat we hopelijk zonder tussenkomst van de rechtbank en in der minne deze zaak eens en voor altijd tot een goed einde kunnen brengen.