Reageer op: Bestuur neemt ontslag

#1752
William
Deelnemer

  Hoi Gonnie,
  Volgens mij kan een bestuur(slid) wel stoppen met zijn of haar taken, echter de verantwoordelijkheid blijft totdat er decharge is verleend over het gevoerde beleid in een bepaald boekjaar. Dat wordt tijdens een ALV gedaan.
  De situatie dat een bestuur opstapt heb ik al eens meegemaakt. In dit geval is het zaak om zo snel mogelijk een extra ALV uit te roepen, met in ieder geval het agendapunt: Bestuursverkiezingen. Het uitroepen van deze ALV is in principe taak van het huidige bestuur, doen ze dat niet binnen redelijke termijn, kun je het zelf doen, mits minstens 10% van de eigenaren een extra ALV wil.
  Hierin kunnen de leden het oude bestuur ‘ontslaan’ en nieuwe bestuursleden aanstellen/benoemen.
  Over het te voeren beleid de komende jaren kan ik niet zo veel zeggen. Je kunt moeilijk al meerdere begrotingen voor de komende jaren vaststellen, alleen uitgaven en dotaties met betrekking tot de MJOP. Wat versta je precies onder ‘het beleid voor de komende jaren’?
   
  Dat leden het niet eens zijn met de verhoging van de bijdrage komt vaak voor. Het beste is om deze leden te laten zien: wat er vorig boekjaar is uitgegeven, wat er aan planmatig onderhoud gepland staat, eventuele afspraken gemaakt in eerdere ALV’s die kosten met zich mee brengen en een eventuele indexering toepassen op de begrotingsposten. Zo rolt er als het goed is een geloofwaardige begroting uit.