Reageer op: Bestuur neemt ontslag

#1777
Bob
Deelnemer

    Ook met de reactie van Carla aan het adres van Susan moet ik even herhalen dat er naar alle waarschijnlijkheid wel een agendapunt moet worden opgebracht.
    “Een ( extra ) vergadering is niet nodig bij het vertrek van één of meerdere bestuursleden.”, aldus Carla.
    Het bestuur moet vaak aan een aantal vereisten voldoen. Zo moet een bestuur dat uit meer dan één lid bestaat meestal wel voldoen aan de eis dat er een oneven aantal bestuursleden dient te zijn. Wanneer er dus één bestuurslid opstapt voldoet het bestuur daarna niet meer aan de eis van een oneven aantal bestuursleden  (tenzij door het vertrek van één bestuurslid het aantal daarna oneven is, maar dan voldeed het bestuur vóór het vertrek al niet aan de eis oneven aantal bestuursleden )  ;-D         Hetzelfde geldt ook wanneer 3 leden opstappen uit een bestuur van 5, enz…..
    Kijk de akte van splitsing, het vigerende MR en ook een eventueel HHR na en bekijk aan de hand daarvan wat er moet gebeuren.
    MVG, Bob