Reageer op: Bestuur neemt ontslag

#1794
Bob
Deelnemer

    Het bestuur heeft binnen haar mandaat en opdracht wel degelijk beslissingsbevoegdheid. Het bestuur zal mogelijkerwijze niet altijd unaniem kunnen beslissen. Alleen al om die reden kan het handig zijn om een oneven aantal leden te hebben in het bestuur.
    Zelf ben ik van mening dat in beginsel altijd aan de regelen der kunst moet worden voldaan. Denkend in oplossingen, en niet dogmatisch maar pragmatisch, zou ik bij een niet aan te vullen even aantal bestuursleden wel kiezen voor een formele reductie van het aantal bestuursleden naar een oneven aantal. Nergens is echter  verboden dat het bestuur zich in alle bestuursvergaderingen laat helpen en bijstaan door een oud-bestuurslid. Zo kan het vertrekkende bestuurslid wel blijven functioneren binnen het bestuur , maar zonder een officiële benoeming en dus ook zonder recht om binnen het bestuur te stemmen en/of te beslissen, en ook zonder eindverantwoordelijkheid te dragen voor het door het bestuur gevoerde beleid.