Reageer op: Toestemming

#1833
RubenvanVelzen
Deelnemer

  Hi William,
  Dank voor je reactie. Het is zo dat een ander lid van de VVE reeds een gedeelte van het dak als dakterras ter beschikking heeft. Dit is lange tijd geleden overeengekomen, voordat ik iets met het huis te maken had.
  Ik heb in de splitsingsakte wel het volgende zojuist gevonden:
  “Alle besluiten waarvoor in dit reglement of krachtens de wet geen afwijkende regeling is voorgeschreven, worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen”.
  Het gaat in ons geval om
  Modelreglement van splitsing van eigendom februari 1973.