Reageer op: Bestuurskosten.

#1865
Mara
Deelnemer

  Hallo,
  Verplicht meebetalen aan een vrijwilligersvergoeding?
  Wij vragen ons af of een ALV wel kan besluiten om het bestuur een vrijwilligersvergoeding toe te kennen.
  De VvE is een vereniging waarvan eigenaren verplicht lid zijn en de bijdrage die ze verplicht moeten betalen is enkel bedoeld voor het beheer, het instandhouden en onderhouden van het gemeenschappelijk bezit. Onze vereniging heeft daartoe een professionele beheerder in dienst. De taak van het bestuur is dus zeer beperkt.
  Het bestuur heeft naast een vaste onkostenvergoeding ook gevraagd om een vrijwilligersvergoeding per vergadering en de ALV heeft die toegekend.
  We weten dat een vrijwilligersvergoeding niet vaak voorkomt bij VvE’s. In de splitsingsakte staan geen specifieke bepalingen die betrekking hebben op vrijwilligersvergoedingen. In de begroting zijn ze ook niet opgenomen.
  Vanwege het verplichte karakter van de eigenarenbijdrage zou onze stelling zijn dat een eigenaar niet gedwongen kan worden mee te betalen aan onverplichte uitgaven.
  De bedragen die circuleren, ook op nederlandvve.nl zijn bedragen die vastgesteld zijn door de fiscus enkel voor belastingdoeleinden. Op de website van nederlandvve.nl staat geen motivatie voor de toekenning van de vrijwilligersvergoeding.
  De vraag is dus: kan de ALV besluiten om vrijwilligersvergoedingen toe te kennen. Het gaat dus niet om onkosten.
  Mara