Reageer op: Bestuurskosten.

#1872
Mara
Deelnemer

  Dank Carla, VVEHL en Bob voor de reacties.
  Bob, dat zal het dan misschien zijn. Dat was voor ons ook de enige bepaling die mogelijkerwijze gebruikt kon worden.
  Onze stelling zou zijn dat een ALV, alvorens over te gaan tot het toekennen van een vrijwilligersvergoeding, zich er van zal moeten vergewissen of er geen eigenaar bereid is zonder zo’n vergoeding de taak op zich te nemen. Vanwege het verplichte karakter van de bijdrage moet je alle uitgaven die een ALV wil doen en die niet direct in het belang zijn van het onderhoud, behoud of beheer restrictief uitleggen.
  Zoals gezegd: onze beheerder doet het volledige beheer. Een VvE heeft uiteindelijk niet meer dan 1 eigenaar/bestuurder nodig in deze constructie.
  Ook vragen wij ons af of er een gekwalificeerde meerderheid voor zo’n besluit nodig is: zie artikel 52.5
  met vriendelijke groet, Mara
  Carla: 100 euro p.p