Reageer op: Bestuurskosten.

#1873
Bob
Deelnemer

  Hi Mara,
  Ben het in beginsel eens met de stelling in de 2e alinea. Over dat restrictief uitleggen deel ik jouw mening ook. Wel een kanttekening daarbij. Er zijn (in elk geval tot mijn verbazing) uitspraken van de rechter bekend waarin zelfs een BBQ georganiseerd voor alle eigenaars in het belang van de VvE werd geacht. Op dat punt kun je dus stuklopen bij de (verkeerde) rechter.
  Bij de 3e alinea merk ik op dat een beheerder nooit de verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid van het bestuur kan overnemen. Een beheerder is slechts beheerder en adviseur van het bestuur. De beheerder is wel verantwoordelijk voor haar adviezen en de kwaliteit,  maar het bestuur wordt aangesproken door de vergadering  en aan het bestuur wordt al dan niet decharge verleend. Het hangt dus v.w.b. de omvang van enig bestuur af hoe de beheersovereenkomst luidt. Wat mij betreft zijn taken van de beheerder niet zomaar omgekeerd evenredig met de omvang van het bestuur.
  Ja, kennelijk werken jullie onder MR 2006. Dan heb je inderdaad gelijk wanneer je stelt dat er een gekwalificeerde meerderheid vereist is in het onderhavige geval.
  Tot slot begrijp ik dat elk bestuurslid 100,00 per vergadering  vraagt en krijgt. Dat komt mij voor als wel zeer ruimhartig declareren.
  Goed weekend,  Bob