Reageer op: Index verwijderen / aanpassen splitsingsakte?

#1887
Bob
Deelnemer

  Hi Wouter,
  Naar mijn idee hoef je niet naar de notaris.
  Naar ik begrijp ziet de beheerder dat anders. Ik weet niet of hier, gegeven de bijzondere situatie, sprake is van “een speciaal soort beheerder”, of van een reguliere VvE-beheerder. De beheerder kan en mag natuurlijk van alles vinden, maar de beheerder is in beginsel noch lid van de VvE, noch bestuurder, en heeft daarmee dus geen enkele zeggenschap.
  Wanneer de leden (naar ik begrijp unaniem) beslissen dat jij mag “verbouwen” (in dit geval een verbijzonderde vorm van verbouwen, te weten slopen) dan is dat een geldig besluit van de vergadering. Zeker wanneer je conform de akte van splitsing aan jouw (financiĆ«le) verplichtingen blijft voldoen is er wat mij betreft geen vuiltje aan de lucht. De index heeft een formeel gebruik als schuurtje, maar wordt conform het vergaderbesluit als “open-lucht-schuur” gebruikt. De VvE onderhoud minder “schil” en bespaart kosten en iedereen is tevreden. Volgende kopers kunnen vrijwillig beslissen of ze de jou toekomende onroerende zaken “as is where is” accepteren of niet.
  Ik zou wel zorgen dat het vergaderbesluit dat jij mag verbouwen (lees slopen) goed en correct wordt geboekstaafd.
  Hoop dat je hiermee uit de voeten kunt. Vriendelijke groet,
  Bob