Reageer op: Index verwijderen / aanpassen splitsingsakte?

#1905
Carla
Deelnemer

  Beste Wouter,
  Ik zit je oorspronkelijke vraag en alle reacties nog eens door te lezen. Het is werkelijk een heel boeiende casus. Waarbij gevoelens/beloftes en feiten door elkaar heen wandelen.
  Dat maakt de zuiverheid om te komen tot het juiste inzicht, nog meer ingewikkeld dan in eerste instantie.
  b.v. De kwinkslag die je gebruikt: ‘ Ik beloof dat er geen reparaties meer aan het dak ( van het schuurtje ) hoeft plaats te vinden.’. Dat zou voor een niet verder denkend VvE lid als positief kunnen klinken. Zo ook je belofte om die € 6.00 verplichte bijdrage te blijven betalen. Eigenlijk voor iets wat er niet meer is. En hiermee komt ik op een ander aspect…..n.l. in de regelgeving is sprake van b.v.’ bestemming ‘en ‘verbouwing’, daar kan, onder voorwaarden, door de VvE over besloten worden.
  Maar jij wilt gaan slopen, concreto, appartementsrechten, welke vermeld staan in de splitsingsakte, verwijderen. En hier slaan bij mij toch weer de eerder genoemde twijfels toe. Ik denk in deze ook aan de opstalverzekering waar, zo neem ik aan, ook de schuurtjes zijn ondergebracht. Welk risico/schade wordt door de verzekering geaccepteerd na het omvallen van je muur???
  Eerder sprak je over het vastleggen van een alternatief gebruik van de indexnummers. Daarbij kan ik me iets voorstellen in de trant van i.p.v. berging, een nagelstudio. ( b.v.) Maar van een alternatief gebruik is naar mijn idee geen sprake bij sloop.
  Ook las ik over wellicht een afspraak maken dat de splitsingsakte een feitelijke onjuistheid bevat ( na het slopen van de schuurtjes ). Dat is in mijn optiek een onjuiste gedachte en in de praktijk juridisch niet te handhaven. Ondanks dat de VvE unaniem akkoord gaat met jouw wensen/plannen. Alle eigenaren nu én toekomstige hebben maar met één, geldende, splitsingsakte te maken. Daarin iets veranderen kan, maar via de koninklijke weg, de notaris.
  Ik vraag mij dan ook af , niet om je ongerust te maken, of de VvE met een dergelijke formule niet een nietig besluit zou kunnen nemen.?
  Daarom, beste Wouter, maak er geen haast mee. Drijf niet te veel op, uitsluitend, een akkoord van de VvE. Ga in gesprek met degene die meent dat je naar de notaris moet en bespreek rustig alle argumenten en feiten. Je gewenste stap kan alleen maar gezet worden nadat aan alle formaliteiten is voldaan.
  Tot zover mijn gedachten maar weer, voor wat ze waard zijn natuurlijk. 😉
  Met vriendelijke groet,
  Carla.