Reageer op: Index verwijderen / aanpassen splitsingsakte?

#1920
Bob
Deelnemer

  Hi Wouter,
  Hierbij toch nog even een poging om je gerust te stellen. Naar mijn bescheiden mening kun je met elk modelreglement zonder enige moeite argumenten en regeltjes vinden die elke wijziging in of aan het gesplitste onmogelijk maken. Het gaat in mijn overtuiging echter niet (altijd) om de letter van de wet maar veeleer om de geest ervan en wat er wordt beoogd.
  In jouw geval geef ik mee dat je, zoals ik al eerder betoogde, niemand ook maar enig nadeel berokkent. Nogmaals, wanneer je zoals je schrijft unanieme in- en toestemming hebt hoef je weinig te vrezen. Zie mijn eerdere posts.
  Merk voorts nog op dat ook het nemen van een nietig besluit geen probleem geeft (of hoeft te geven). Een nietig besluit dat desondanks wordt uitgevoerd kan slechts (tegen hoge kosten) worden aangevochten in een dagvaardingsprocedure. En mocht het al zover komen dan zal ongetwijfeld een van de eerste vragen van de rechter aan de tegenpartij zijn “wat is uw belang”? En daar je gewoon doorbetaalt en niemand ook maar iets te kort doet kan ik me geen redelijk belang van enige tegenstander voorstellen. Wanneer er geen duidelijk en aanwijsbaar belang bestaat zal de rechtbank van mening zijn dat er wordt geprocedeerd om het procederen, en daar heeft men niet veel begrip voor. Dat is meer dwarszitten en pesten dan het eigen belang verdedigen. Einde rechtszitting.
  Concluderend; als je het zo goed regelt als je al doet en zoals ik hiervoor ook al schreef zou ik zeggen dat je het gewoon kunt en moet doen.
  Vriendelijke groet,
  Bob