Reageer op: Model begroting

#1939
William
Deelnemer

Hoi,
Dan gewoon opsommen wat je denkt uit te geven. Als je bang bent dat je iets vergeet, begroot je voor het eerste boekjaar een post ‘onvoorzien’. Als dit aan het einde van het jaar overblijft, stort je het in het reservefonds van je VvE. Dit volgens de breukdelen verdelen, dan heb je de jaarlijkse VvE-bijdrage per eigenaar.
Voor de jaarrekening van een VVE zijn volgens mij geen aparte boekhoudregels. Als je dezelfde benamingen gebruikt voor de jaarrekening als in de opgestelde begroting, en vervolgens de daadwerkelijke uitgegeven bedragen, naast de begrote bedragen zet, heb je gelijk een mooi overzicht. Dus ja, kan gewoon in Excel. Als ik het goed begrijp is de VvE vrij jong, dus zal de eerste complete jaarrekening pas in 2017 worden opgesteld (de jaarrekening van 2016). Voor november/december dit jaar zou je eventueel eenmalig een korte resultatenrekening van op kunnen stellen.
De jaarrekening wordt normaliter door een kascommissie gecontroleerd, en door de vergadering goedgekeurd in het daaropvolgende boekjaar. Dus de jaarrekening van het boekjaar 2016, stel je bijvoorbeeld in januari of februari 2017 op, de kascommissie controleert deze en in de daaropvolgende vergadering keuren jullie hem goed. Bij een VvE met twee leden zou ik één bestuurder/voorzitter benoemen en het andere lid aanstellen als kascommissielid.
Er hoeft geen aangifte worden gedaan bij de belastingdienst inzake BTW, deze kun je als VvE niet terugvragen (tenzij het een VvE met commerciële activiteiten betreft).