Reageer op: Verplichte vergadering wordt niet gehouden

#2022
dekoning
Deelnemer

    Modelreglement 1973, artikel 32 lid 4:
    Indien een door eigenaars verlangde vergadering niet door de administrateur wordt bijeengeroepen op een zodanige termijn, dat de verlangde vergadering binnen 1 maand na binnenkomen van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van dit reglement. 
    Dit zal vast ook voor de andere modelreglementen gelden, zelf even checken!