Reageer op: Verplichte vergadering wordt niet gehouden

#2027
Bob
Deelnemer

  Hi Martijn,
  Naar mijn idee zou je moeten beginnen een aantal medestanders te vinden die samen tenminste 10% van de stemmen kan uitbrengen. Zie Modelreglement 1992 artikel 33 leden 3 en 4. Verzoek schriftelijk met die 10% aan het bestuur om een vergadering uit te schrijven.
  Indien het bestuur niet tijdig doet wat zij moet doen organiseer je samen met die 10% een vergadering. De beheerder is gehouden aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen. Zie de beheersovereenkomst voor wat je van de beheerder kunt verwachten en mag eisen. Zo je het beheerscontract niet hebt kun je inzage verlangen. Zie hiervoor Modelreglement 1992 artikel 41 lid 6.
  De beheerder zal ongetwijfeld in het bezit zijn van alle stukken die je nodig hebt en die je zou kunnen gebruiken.
  Je hoeft niet naar het kadaster te gaan. Het Modelreglement kun je overal op internet vinden. Zie bijvoorbeeld:    https://www.vvebelang.nl/over-vves/appartement-en-regelgeving/modelreglementen/
  Kijk voor alle zekerheid de akte van splitsing nog even na op het punt van vergaderingen en stemmen. Daarzoudennadere voorschriften in kunnen staan.
  Is mijn vrees waar dat de grooteigenaar het bestuur vormt (en niet alleen maar eigenaar is maar ook de bestuurder) ?
  Het gaat je samen met de genoemde minimaal 10% zonder meer een hoop werk opleveren, maar “a man’s got to do what a man’s got to do”. Dit is naar mijn overtuiging de enige manier om uit de impasse te geraken. Het gaat je naar mijn inschatting niet lukken om een onwillig bestuur op een andere manier te dwingen haar werk naar behoren (jouw wens) te doen.
  Sterkte en succes,
  Bob.