Reageer op: Verplichte vergadering wordt niet gehouden

#2031
Rob
Deelnemer

    Naar mijn mening zou het bestuur op de eerste de beste vergadering ontslagen moeten worden.
    Een VvE heeft niets aan een bestuurder/beheerder die er zo’n rommeltje van maakt.
    Is er in de laatste vergadering wel een begroting vastgesteld?
    Zo nee, dan kan ook de hoogte van de maandelijkse bijdragen niet vastgesteld zijn.
    Je zou dan kunnen overwegen je maandelijkse bijdragen tijdelijk op te schorten (uiteraard wel achter de hand houden) en bij het bestuur aangeven dat je pas weer gaat betalen als er een vergadering komt, waar eveneens een begroting wordt vastgesteld !