Reageer op: Verplichte vergadering wordt niet gehouden

#2032
Bob
Deelnemer

  Hi Martijn,
  Naar aanleiding van de reactie van Rob hierboven geef ik je het volgende in overweging.
  Het bestuur ontslaan klinkt heel logisch en mannelijk. Je moet je wel realiseren dat er dan anderen moeten opstaan die zich ervoor lenen om de bestuurstaken op zich te nemen. Zo die er niet zijn of komen zit je na het ontslaan van het bestuur feitelijk met een nog groter probleem (slapende VvE) dan een minder goed functionerend bestuur. Bezint eer ge begint.
  Verder vind ik het advies om de maandbijdrage in te houden een slecht advies. Het feit dat jij van mening bent dat het bestuur (hoe aannemelijk dat ook is) haar taken niet naar behoren uitvoert is geen enkele grond om het betalen van de maandbijdrage op te schorten. En dat zeg ik met de jurisprudentie in de hand. Je behoort de laatst vastgestelde maandbijdrage gewoon te voldoen, anders ben je in gebreke, en dat kan wel degelijk negatieve gevolgen voor jou hebben. Ik adviseer je dan ook om gewoon door te betalen en alles in het werk te stellen om het zittende bestuur te motiveren om het werk goed te doen.
  Enig alternatief zou kunnen zijn dat je jezelf kandideert voor het bestuur, of probeert anderen te interesseren voor een bestuursfunctie. Pas wanneer er zicht op is dat er een nieuw bestuur kan worden geformeerd zou ik het zittende bestuur ontslaan.
  Wat me uit jouw verhaal niet echt duidelijk is geworden is waarom het bestuur zo laks heeft geacteerd. Misschien is er iets aan de oorzaak van het slecht functioneren te doen. Mogelijk heeft het bestuur steun van de andere eigenaars nodig?
  MVG, Bob.